Live DarshanUpcoming Purnima: Sunday, 3rd Dec 2017
   
Shree Laxmiji Temple, Dakor


Shree Ranchhodraiji Maharaj


Shree Laxmiji Drashan