Live DarshanUpcoming Purnima: Saturday, 4th Nov 2017
   
Shree Laxmiji Temple, Dakor


Shree Ranchhodraiji Maharaj


Shree Laxmiji Drashan